Wat is infrarood?

Om te beginnen is infrarood warmte. Infrarood is het onzichtbare deel van het spectrum van de zon. De zon is onze grootste energiebron en geeft lichaam (en geest) een enorme Powerboost. Niet voor niets is een beetje zon vaak het beste medicijn tegen psychisch en lichamelijk onbehagen. De zon zend meer straling uit dan wij met ons blote oog kunnen waarnemen. Slechts 50% is zichtbaar licht, 45% bestaat uit infrarood en 5% uit ultraviolette stralen. Infrarood is een onderdeel van het kleurenspectrum en bestaat uit elektromagnetische golven. Ook al is het met het menselijk oog niet te zien, het is op de huid voelbaar als aangename warmte. In de afbeelding rechts is dit kleurenspectrum weergegeven.

Op bovenstaande afbeelding ziet u het zichtbare gedeelte van het spectrum met alle kleuren van de regenboog. Links in dit spectrum vindt u de UV stralen waar we bruin van worden en rechts hierin de infrarood straling. Deze infrarode straling wordt in drie groepen verdeeld namelijk links infrarood A (korte golf), in het midden infrarood B (middengolf) en rechts infrarood C (lange golf). Health Company infrarood warmtecabines geven precies de infrarood warmte af die door ons eigen lichaam wordt geproduceerd namelijk: Infrarood C (lange golf). Hierdoor is het gebruik van de cabine uiterst veilig en zeer effectief. De infrarood elementen verwarmen voor minder dan 20% de lucht in de cabine; de resterende 80% wordt door het lichaam opgenomen en omgezet in lichaamswarmte. Uitgebreid medisch onderzoek heeft aangetoond dat het langgolvig infrarood van de HC-med elementen de beste vorm is om het menselijk lichaam te verwarmen. Het stimuleert de therapeutische werking van de lichaamsfuncties. 

Het optimale effect van infrarood ervaart u als de intensiteit overeenkomt met de behoefte die het lichaam op dat moment aan infrarood heeft. Deze behoefte is heel persoonlijk en zal per situatie verschillen. Het is in het infrarood C bereik van het allergrootste belang dat u op de juiste golflengte de energie ontvangt mits u hier therapeutisch voordeel van wilt hebben. Niet alle infrarood C voldoet hieraan. Alle infrarood C is wel veilig, maar als de manteltemperatuur van het element een lagere golflente uit straalt dan 9440 nanometer (dus warmer dan de lichaamstemperatuur) dan gebruikt u de cabine als een sauna  omdat u convectie warmte creëert. Cabines met paneelverwarming geven uitsluitend convectiewarmte waar u een sauna mee creëert. Het werkt hetzelfde als een radiator in uw woning. Behaaglijk maar meer ook niet. Het infrarood in het A bereik (korte golf) is uitstekend infrarood, maar absoluut niet geschikt in een cabine voor thuisgebruik. Een goed voorbeeld hiervoor is de al oude infraroodlamp die u mogelijk nog van vroeger kent hoewel deze nog altijd te koop wordt  aangeboden. De voorschriften bij deze lampen zijn bij een lamp van 100 Watt dat u er maximaal 12 minuten voor en er minimaal 60 cm vanaf moet zitten. Bij een vermogen van 150 Watt ook maximaal 12 minuten en tenminste 80 cm afstand dient te nemen. 

Het absurde is dat vele aanbieders de korte golf elementen plaatsen met minimaal 350 Watt lampen zonder een veilige afstand aan te bieden in de cabines, bij 350 Watt dient u over een cabine te beschikken voor thuisgebruik van tenminste 350 x 350 cm om geen schade aan uw lichaam op te lopen. Vele van deze elementen worden zelfs aangeboden zonder een beschermend filter wat schade aan de ogen kan bezorgen. Er wordt niet zonder redenen door deskundige geadviseerd infrarood in het A bereik uitsluitend onder medisch toezicht te gebruiken.